Multisport i FitProfit

Informacja dla użytkowników kart Multisport i FitProfit:

Kart Multisport i FitProfit można używać w Salome na wszystkich regularnych kursach tanecznych i na zajęciach fitness (jedne zajęcia dziennie).

FITNESS

W przypadku zajęć fitness możliwe jest wejście na pojedyncze zajęcia i bez wcześniejszych zapisów (jeśli są wolne miejsca w grupie). Na każdych zajęciach uczestnik podpisuje się na specjalnym formularzu Multisport lub FitProfit.

TANIEC

Korzystanie z karty wiąże się z uczestnictwem w całym kursie – niemożliwe jest wejście na pojedyncze zajęcia (wyjątkiem są wejścia na zajęcia próbne w przypadku chęci dołączenia do grupy – wówczas można jednorazowo spróbować czy poziom zajęć jest odpowiedni)

Kart Multisport, FitProfit i Multikarnetów można używać w Salome na wszystkich regularnych kursach tanecznych (jedne zajęcia dziennie).

Korzystanie z karty wiąże się z uczestnictwem w całym kursie . Aby móc korzystać z karty, uczestnik zapisuje się na kurs i wpłaca kaucję wysokości 100zł, bez względu na ilość kursów na jakie uczęszcza. Na każdych zajęciach uczestnik podpisuje się na specjalnym formularzu Multisport lub FitProfit. Na koniec kursu, jeśli uczestnik był obecny na wszystkich zajęciach (i złożył wszystkie podpisy), kaucja jest zwracana w całości.

W przypadku nieobecności z kaucji potrącana jest opłata za zajęcia opuszczone (czyli nie opłacone kartą), w kwocie 20 zł za jedne zajęcia. W momencie gdy kaucja  wysokości 100zł zostanie wykorzystana na opłacenie opuszczonych lekcji, uczestnik nie ma możliwości kontynuacji kursu (kursów) do momentu wpłacenia kolejnej kaucji.

W przypadku GDY KARTA SPORTOWA STAJE SIĘ NIEAKTYWNA w czasie trwanie kursu, uczestnik opłaca pozostałe zajęcia z karnetu z góry na pierwszych zajęciach od momentu kiedy karta jest nieaktywna lub zostają one rozliczone z kaucji – sytuacjie takie są rozpatrywane indywidualnie w sekretariacie szkoły. Opłacony kurs/kursy z góry, do końca ich trwania dają możliwość uczestniczenia w zajęciach, w przeciwnym razie nie ma możliwości kontynuowania zajeć w szkole.

Uczestnik ma PRAWO DO REZYGNACJI z kontynuowania kursu na kolejnym poziomie i odebrania kaucji NAJPÓNIEJ 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM KOLEJNEGO KURSU/POZIOMUrezygnacja musi być zgłoszona drogą mailową lub może być osobiście w sekretariacie i potwierdzona podpisem na liście. W przeciwnym razie Państwa rezerwacja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 8 zajęć.

W/w karty upoważniają do skorzystania z zajęć grupowych jeden raz w ciągu dnia. W razie chęci uczestnictwa w kolejnych zajęciach tego samego dnia obowiązuje Posiadacza kart nasz cennik.

 

Kaucję można zapłacić w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę/datę startu wybranego kursu oraz właściwy dopisek: KAUCJA MULTISPORT / KAUCJA FITPROFIT / KAUCJA OK SYSTEM.

 

Wpłata kaucji i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły.

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: