Multisport i FitProfit

Informacja dla użytkowników kart Multisport i FitProfit:

Kart Multisport i FitProfit można używać w Salome na wszystkich regularnych kursach tanecznych i na zajęciach fitness (jedne zajęcia dziennie).

FITNESS

W przypadku zajęć fitness możliwe jest wejście na pojedyncze zajęcia i bez wcześniejszych zapisów (jeśli są wolne miejsca w grupie). Na każdych zajęciach uczestnik podpisuje się na specjalnym formularzu Multisport lub FitProfit.

TANIEC

Korzystanie z karty wiąże się z uczestnictwem w całym kursie – niemożliwe jest wejście na pojedyncze zajęcia (wyjątkiem są wejścia na zajęcia próbne w przypadku chęci dołączenia do grupy – wówczas można jednorazowo spróbować czy poziom zajęć jest odpowiedni)

Kart Multisport, FitProfit i Multikarnetów można używać w Salome na wszystkich regularnych kursach tanecznych (jedne zajęcia dziennie).

Korzystanie z karty wiąże się z uczestnictwem w całym kursie . Aby móc korzystać z karty, uczestnik zapisuje się na kurs i wpłaca kaucję wysokości 100zł, bez względu na ilość kursów na jakie uczęszcza (dotyczy zajęć tanecznych dla dorosłych – zajęcia fitness i kids nie mają kaucji) . Na każdych zajęciach uczestnik podpisuje się na specjalnym formularzu Multisport lub FitProfit. Na koniec kursu, jeśli uczestnik był obecny na wszystkich zajęciach (i złożył wszystkie podpisy), kaucja jest zwracana w całości.

W przypadku nieobecności z kaucji potrącana jest opłata za zajęcia opuszczone (czyli nie opłacone kartą), w kwocie 20 zł za jedne zajęcia. W momencie gdy kaucja  wysokości 100zł zostanie wykorzystana na opłacenie opuszczonych lekcji, uczestnik nie ma możliwości kontynuacji kursu (kursów) do momentu wpłacenia kolejnej kaucji.

W przypadku GDY KARTA SPORTOWA STAJE SIĘ NIEAKTYWNA w czasie trwanie kursu, uczestnik opłaca pozostałe zajęcia z karnetu z góry na pierwszych zajęciach od momentu kiedy karta jest nieaktywna lub zostają one rozliczone z kaucji – sytuacjie takie są rozpatrywane indywidualnie w sekretariacie szkoły. Opłacony kurs/kursy z góry, do końca ich trwania dają możliwość uczestniczenia w zajęciach, w przeciwnym razie nie ma możliwości kontynuowania zajeć w szkole.

Uczestnik ma PRAWO DO REZYGNACJI z kontynuowania kursu na kolejnym poziomie i odebrania kaucji NAJPÓNIEJ 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM KOLEJNEGO KURSU/POZIOMUrezygnacja musi być zgłoszona drogą mailową lub może być osobiście w sekretariacie i potwierdzona podpisem na liście. W przeciwnym razie Państwa rezerwacja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 8 zajęć.

W/w karty upoważniają do skorzystania z zajęć grupowych jeden raz w ciągu dnia. W razie chęci uczestnictwa w kolejnych zajęciach tego samego dnia obowiązuje Posiadacza kart nasz cennik.

 

Kaucję można zapłacić w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę/datę startu wybranego kursu oraz właściwy dopisek: KAUCJA MULTISPORT / KAUCJA FITPROFIT / KAUCJA OK SYSTEM.

 

Wpłata kaucji i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: