Cennik

W celu powiększenia obrazka – klinknij cennik poniżej

cennik strona

płatności: gotówka, karta, przelew bankowy

WAŻNOŚĆ KARNETÓW – ilość spotkań jest równa ilości tygodni ważności karnetu plus 6 dni (dni wolne od zajęć wydłużają ważność karnetu) – np.: karnet priv 4 spotkania jest ważny 5 tygodni.

ZAKUP KARNETU LUB WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO jest równoznaczny z akceptacją regulaminu szkoły opublikowanego na stronie

*W przypadku dołączenia do grupy, cena karnetu jest liczona wg. ilości zajęć pozostałych do końca karnetu ILOŚĆ ZAJĘĆ X POJEDYŃCZE WEJŚCIE 

Uwaga: Termin wpłaty rozumiany jest jako data wpływu na konto Szkoły lub data wpłaty gotówkowej.

Na kursach regularnych nie ma możliwości opłaty za pojedyncze zajęcia.Wyjątkiem jest chęć przyłczenia się do trwającego już kursu, wówczas pojedyńcze zajęcia są traktowane jako jednorazowe zajęcia próbne . Po zajęciach próbnych można dopisać się do istniejącej grupy – dopłacając różnicę do karnetu (zgodnie z ilością zajęć jaka przypada na karnet w danej grupie)

WPŁATA PROMOCYJNA to wpłata dokonana najpóźniej na OSTATNICH zajęciach TRWAJĄCEGO KURSU

 

Zapisy:

Mailem lub telefonicznie: info@salome.net.pl , 501 127299 (najlepiej dzwonić pon-pt, 12.00-15.00) lub zapisać się w godzinach pracy sekretariatu w siedzibie szkoły (pn-pt 16.00-20.30)
Po dokonaniu zgłoszenia wpłacamy całą kwotę na konto: Studio Artystyczno-Projektowe Magdalena Głogowska-Simkowska, 15 1240 3073 1111 0010 6659 8410 Bank Pekao

W tytule płatności podajemy:
– imię i nazwisko uczestniczki
– nazwę i datę warsztatu/rozpoczęcia kursu
– poziom grupy
Przykład: Anna Nowak, taniec brzucha, poziom 0, piątki od 8.10.14. W przypadku wpłat kaucji (karty Multisport, Fitprofit, OK System) dodajemy także właściwy dopisek: KAUCJA MULTISPORT / KAUCJA FITPROFIT / KAUCJA OK SYSTEM.

Miejsca w grupie są rezerwowane w kolejności wpłat.
Brak wpłaty oznacza brak rezerwacji – można wtedy wziąć udział w zajęciach tylko jeśli będą jeszcze wolne miejsca w grupie.
Przy wpłacie na konto późniejszej niż tydzień przed zajęciami należy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu.
Prosimy o przemyślane zapisy – wpłaty nie podlegają zwrotowi. Przesunąć wpłatę na inny warsztat można najpóźniej 14 dni przed zajęciami, po tym terminie można jedynie wskazać inną osobę która zajmie nasze miejsce.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły i płatności za zajęcia – w zakładkach Cennik i Regulamin.

Informacja dla użytkowników kart Multisport, FitProfit i OK System – Ważne – przeczytaj proszę

Kart Multisport, FitProfit i Multikarnetów OK System można używać w Salome na wszystkich regularnych kursach tanecznych (jedne zajęcia dziennie). W przypadku Multikarnetów OK SYstem obowiązują także dopłaty do zajęć  w przypadku niektórych karnetów (taniec: 2 zł za zajęcia, fitness: 3 zł za zajęcia).

Korzystanie z karty wiąże się z uczestnictwem w całym kursie – niemożliwe jest wejście na pojedyncze zajęcia. Aby móc korzystać z karty, uczestnik zapisuje się na kurs i wpłaca KAUCJĘ wysokości 100zł, bez względu na ilość kursów na jakie uczęszcza. Na każdych zajęciach uczestnik podpisuje się na specjalnym formularzu Multisport lub FitProfit; w przypadku Multikarnetów OK System wysyła sms potwierdzający udział w zajęciach. Na koniec kursu, jeśli uczestnik był obecny na wszystkich zajęciach (i złożył wszystkie podpisy), kaucja jest zwracana w całości.

W przypadku nieobecności z kaucji potrącana jest opłata za zajęcia opuszczone (czyli nie opłacone kartą), w kwocie 20 zł za jedne zajęcia. W momencie gdy kaucja  wysokości 100zł zostanie wykorzystana na opłacenie opuszczonych lekcji, uczestnik nie ma możliwości kontynuacji kursu (kursów) do momentu wpłacenia kolejnej kaucji. Przy 3 nieobecnościach uczeń zostaje powaidomiony o zaległościach przez sekretariat.

 

W przypadku GDY KARTA SPORTOWA STAJE SIĘ NIEAKTYWNA w czasie trwanie kursu, uczestnik opłaca pozostałe zajęcia z karnetu z góry na pierwszych zajęciach od momentu kiedy karta jest nieaktywna lub zostają one rozliczone z kaucji – sytuacjie takie są rozpatrywane indywidualnie w sekretariacie szkoły. Opłacony kurs/kursy z góry, do końca ich trwania dają możliwość uczestniczenia w zajęciach, w przeciwnym razie nie ma możliwości kontynuowania zajeć w szkole.

Uczestnik ma PRAWO DO REZYGNACJI z kontynuowania kursu na kolejnym poziomie i odebrania kaucji NAJPÓNIEJ 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM KOLEJNEGO KURSU/POZIOMUrezygnacja musi być zgłoszona drogą mailową lub może być osobiście w sekretariacie i potwierdzona podpisem na liście. W przeciwnym razie Państwa rezerwacja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 8 zajęć.

W/w karty upoważniają do skorzystania z zajęć grupowych jeden raz w ciągu dnia. W razie chęci uczestnictwa w kolejnych zajęciach tego samego dnia obowiązuje Posiadacza kart nasz cennik.

Kaucję można zapłacić w sekretariacie lub przelewem na konto szkoły.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę/datę startu wybranego kursu oraz właściwy dopisek: KAUCJA MULTISPORT / KAUCJA FITPROFIT / KAUCJA OK SYSTEM.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: